Amonití bestiář

Nerad bych, aby krásná spolková terminologie, jak jsme ji sepsali ve Stanovách Amonitu, upadla v zapomnění,  proto zde její zkrácená verze, jakož i zkrácená verze stanov.

Spolek je dobrovolným, nevládním společenstvím bytostí, které se zabývají nejrůznějšími spirituálními technikami a tradicemi, zejména šamanskými, se zvláštním důrazem na sílu a autenticitu vnitřního kruhu společenství.

Základními účely spolku jsou:
 • studium, provozování a obnova spirituálních technik a tradic, což je hlavní činností spolku,
 • sdílení a předávání zkušeností s provozováním spirituálních technik a obnovou tradic,
 • drobná výroba a prodej tradičních artefaktů, které s provozováním spirituálních technik souvisí.
Členství ve spolku:
 1. Mluvící buben – člen hlasující
 2. Mlčící buben – člen nehlasující
 3. Vznešený buben – člen čestný

Každý člen spolku si může zvolit své bytostné jméno, kterým bude při slavnostních a jiných příležitostech oslovován. 

Orgány spolku
 • Velký pindam  (členská schůze) je nejvyšším orgánem spolku
 • Borisovo lóže (rada spolku) řídí spolek mezi Velkými pindamy, je zpravidla pětičlenné, aktuální funkce a jejich obsazení jsou následující:
  • Náčelník – Michal 
  • Šaman – Kryštof 
  • Velký klenot – Broskev
  • Čarodějnice – Sépa
  • Větrnice – Eva 

Zápis do rejstříku spolků

Ve středu 25.1. 2017 jsem u Městského soudu v Praze podal žádost o zápis do Spolkového rejstříku.  

Událost historickou jsem oslavil obědem v blízké Vietnamské reastauraci. Velká kachní polévka a pivo Bernard 12. 

Čekám napjatě, budeme-li zapsáni nebo vyzváni k doplnění informací.