O nás

Amonit  je dobrovolným, nevládním společenstvím bytostí, které se zabývají  nejrůznějšími spirituálními technikami a tradicemi, zejména šamanskými, se zvláštním důrazem na sílu a autenticitu vnitřního kruhu společenství.

Zabýváme se zejména pořádáním seminářů a setkáváním se v duchu tradic.

Mnoho našich aktivit bylo spojeno se statkem č.p. 8 ve Skřidlech, kde již na začátku 90. let 20. století organizovalo semináře zaměřené na různé šamanské a spirituální techniky několik lidí. Jedním s nich byl Boris David, který byl také iniciátorem vzniku Amonitu.

Poté, co Boris opustil své tělo, pokračuje společenství v činnosti a dále se věnuje spirituálním a šamanským technikám a tradicím.

Do roku 2016 jsme působili formou soukromých akcí, od roku 2017 jsme v souladu s Občanským zákonikem sepsali stanovy a založili spolek, který nese název: Amonit, spolek dobře zapsaný.

V roce 2018 jsme začali některé naše akce pořádat ve Východních Čechách, v katastru obce Hajnice – Horní Ždár v místě, kterému říkáme Údolí Králů. Ve Skřidlech již akce nepořádáme, poslední naší akcí tam byla oslava Jarní rovnodennosti 2023.