Amonití bestiář

Nerad bych, aby krásná spolková terminologie, jak jsme ji sepsali ve Stanovách Amonitu, upadla v zapomnění,  proto zde její zkrácená verze, jakož i zkrácená verze stanov.

Spolek je dobrovolným, nevládním společenstvím bytostí, které se zabývají nejrůznějšími spirituálními technikami a tradicemi, zejména šamanskými, se zvláštním důrazem na sílu a autenticitu vnitřního kruhu společenství.

Základními účely spolku jsou:
 • studium, provozování a obnova spirituálních technik a tradic, což je hlavní činností spolku,
 • sdílení a předávání zkušeností s provozováním spirituálních technik a obnovou tradic,
 • drobná výroba a prodej tradičních artefaktů, které s provozováním spirituálních technik souvisí.
Členství ve spolku:
 1. Mluvící buben – člen hlasující
 2. Mlčící buben – člen nehlasující
 3. Vznešený buben – člen čestný

Každý člen spolku si může zvolit své bytostné jméno, kterým bude při slavnostních a jiných příležitostech oslovován. 

Orgány spolku
 • Velký pindam  (členská schůze) je nejvyšším orgánem spolku
 • Borisovo lóže (rada spolku) řídí spolek mezi Velkými pindamy, je zpravidla pětičlenné, aktuální funkce a jejich obsazení jsou následující:
  • Náčelník – Michal 
  • Šaman – Kryštof 
  • Velký klenot – Broskev
  • Čarodějnice – Sépa
  • Větrnice – Eva 

První verze webu Amonitu

V sobotu 29.1. jsem ve wordpresu nastřelil první verzi Amonitího webu.

Čekám velkou vlnu kritiky od souložníků. Zatím se nic takového nekoná. Zřejmě má každý strach, že když bude připomínkovat, dostane veslo 😉 

 

Zápis do rejstříku spolků

Ve středu 25.1. 2017 jsem u Městského soudu v Praze podal žádost o zápis do Spolkového rejstříku.  

Událost historickou jsem oslavil obědem v blízké Vietnamské reastauraci. Velká kachní polévka a pivo Bernard 12. 

Čekám napjatě, budeme-li zapsáni nebo vyzváni k doplnění informací.